Duke debatuar rreth Europës, në mënyrë që të zhdukim popullizimin anti saj.

,

Riccardo Pozzi, President i “European Crossroads”.

“Ne duhet të inkurojojmë gjeneratën që vjen të ngrejë pyjejje për idetë që u ushqehen, në mënyrë që të kuptojnë thelbin dhe llogjikën e ekzistencës të këtyre të fundit”. Këto janë fjalët e Drejtorit Ekzekutiv të Apple, Tim Cook, në një artikull të publikuar në “Corriere della Sera”, të cilat janë baza e European Crossroads. Bota ka nevojë për të menduar kritik në mënyrë për të zhvilluar mënyra që ushqejnë debatin publik, i cili nuk mund të jetë monopol i emisjoneve televizive të cilat, sot për sot janë në një krizë identiteti.

Me këtë shoqatë ne synojmë të rehabilitojmë traditën e “mendimit dhe veprimit evropian” të përmendur nga Tommaso Padoa Schioppa. Në veçanti, duhet të kujtojmë argumentin se vështirësitë e Evropës në thelb do të varen “nga mungesa e Evropës, një union që thjesht nuk është, jo në Bashkimin që ekziston dhe që ne shohim duke vepruar në mënyrë kaq zhgënjyese”.

Synimi ynë është që të krijojmë një hapësirë ​​të vërtetë publike, madje edhe në botën virtuale, ku është e mundur, pavarësisht nga mosha, kombësia dhe ndjeshmëria politike, për të diskutuar në mënyrë kritike mbi të ardhmen e Evropës. Ne duhet të kapërcejmë klishet në përpjekjen për t’iu përgjigjur sfidave dhe për të trajnuar të ashtuquajturat “aftësi jetësore” në konfrontimin me mendime të ndryshme nga ato tonat. Duke u përdorur si pikë referimi, nuk do të zvogëlojmë vështirësitë që po kalon Evropa por: “nga mangësitë imagjinare të Evropës ne duhet të kujdesemi për të kuptuar bazueshmërinë e saj. Nga ato të vërteta duhet të kujdesemi për të kuptuar arsyet për t’i korrigjuar ato”, ose të paktën do të provojmë.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *